Χαρακτηριστικά υπηρεσίας

Καταγραφή εγγυητικών

 • Λίστα των ενεργών εγγυητικών επιστολών με στατιστικά στοιχεία για τις προμήθειές τους
 • Λειτουργίες μείωσης και επιστροφής εγγυητικών
 • Ιστορικό εγγυητικών επιστολών
 • Δυνατότητα διαχείρισης εγγυητικών πάνω από της μιας εταιρείας
 • Σύνδεση των εγγυητικών με τα έργα σας για την καλύτερη κατανόηση και διαχείρισή τους

Παρακολούθηση προμηθειών

 • Εύκολη επισκόπηση των επικείμενων πληρωμών προμηθειών, ανά τράπεζα, ανά εγγυητική και τρίμηνο.
 • Πρόβλεψη του κόστους από τις χρεώσεις των προμηθειών στο μέλλον.
 • Διασταύρωση των χρεών στις τράπεζες με βάση την ημερομηνία έκδοσης του αντίστοιχου λογαριασμού

Αναλυτικές αναφορές

 • Αναλυτικές αναφορές για ποικίλες χρήσεις.

Ευέλικτες ρυθμίσεις

 • Απόλυτα συμβατό με την ελληνική πραγματικότητα.
 • Δυνατότητα ενημέρωσης των ορίων της τράπεζας.
 • Αναλυτική βοήθεια
 • Δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης, από περισσότερους του ενός υπολογιστές.
 • Δεν χρειάζεται καμία εγκατάσταση.

Ασφάλεια

 • Αυτόματη τήρηση αντιγράφων ασφαλείας.

Εγγραφή στην υπηρεσία

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία για 1 μήνα χωρίς καμία δέσμευση.

Κάνετε τώρα αίτηση για δωρεάν εγγραφή στην υπηρεσία.

Για την χρήση της υπηρεσίας SilkBonds, προτιμήστε τον Mozilla Firefox.

Mozilla Firefox